ONS VERHAAL - De Houtmeerschen

Ga naar de inhoud
EEN VOEDEND VERHAAL
VOEDEN is het DNA van De Houtmeerschen. Ethymologische afgeleid van voeder, voer, voedsel geven, grootbrengen, opvoeden, breidt het zich uit tot het beschermen, koesteren en onderhouden...en indien nodig ook wat stroom toevoeren ter bescherming van ons "terrein",
onze gezondheid & welzijn
hans en celine
Hans & Celine
_________________________________
Terroiristen & beheerders

HANS CALLEWAERT is een geboren en getogen Ardooienaar, als zoon van voeder"marchang" altijd bewegend tussen de velden van de landbouwers en hun oogsten. Als dierenarts is zijn grootste voldoening "een gezond en goed functionerend paard". Zijn beroepsleven is een zoeken naar dit vervullend evenwicht tussen paard en ruiter. Vanuit zijn praktijk ziet hij hoe belangrijk een vitale omgeving is voor het goed functioneren van mens en dier. Dagelijks probeert hij zijn klanten mee te nemen in een regeneratief perspectief. In zijn vrije tijd is hij met laaiend enthousiasme terug te vinden op zijn terrein, of helpt hij de kar trekken van vzw beOes

CELINE VEYS is opgegroeid in de bosranden van de Vlaamse Ardennen, langs talloze opborrelende bronnetjes. De subtiliteit van de bosrand was vrijheid, experiment, proeverij en beweging. Al snel kwam de bewustwording dat beweging essentieel was om te leven. Na de studies kinesitherapie werd de focus verlegd naar het westvlaamse hart, Ardooie. Naar het natuurlijk gezond houden van varkens en paarden. Naar een gezin met twee florerende dochters, Auri & Maud. Om nu, via unieke beleveningsmomenten terug te keren naar de levenskracht van het buitenleven. Bewogen door wildpluk, samen een gemeenschappelijk "werkstuk"tot leven brengen. Verbonden met een helende omgeving voor mens, dier & natuur.

Samen bewandelden we de weg van varkensboerderij, dierenartspraktijk, mindfull bewegen, bio-energetische behandelingen en natuurinclusieve landbouwtrajecten. Telkens werden we uitgenodigd door nieuwe uitdagingen, continue leerprocessen en inspirerende ontmoetingen onderweg. Onze gerichte keuzes doorheen de jaren geeft ons nu een bijzondere plek: een voedende, regeneratieve landerij en een vitaal biotoop. Een voedende plek waar je kan proeven, kennis delen, die lekker ruikt, die je dichtbij de natuur en zijn ritmes brengt...waar je de veelheid aan kunde en kennis van mensen kan ontmoeten. Samen met onze bezoekers genieten we tenvolle om betekenisvol te zijn in een herstellend belevingsavontuur.
De Houtmeerschen, l'histoire terroir
_______________________________________________________________________________________
Van industrïele varkenssite naar een voedend & vitaal biotoop

De Houtmeerschen is genaamd naar de omliggende meersen grenzend aan de Roobeek. Deze wetlands zijn van buitengewone waarde in het Ardooise landschap, zowel in zijn bufferende sponswerking, als naar lokale voedselvoorziening, naar biodiversiteit en naar gebiedsgerichte identiteit. Het is dan ook aan ons bewoners, om de meerwaarde van onze bijzonder vruchtbare site en regio te waarderen en te koesteren. In 2018 besloten we om onze varkenssite te ontharden en de stallen te transformeren naar een voedend en vitaal biotoop voor mens, dier en ecosytemen. Bodem en open ruimte vervullen immers veel functies die het ecologisch evenwicht in stand houden. Ontharden gaf ons meer ruimte voor natuur en voedselproductie, minder wateroverlast, betere hittebestendigheid, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en beter bodemleven. Het ontwerp van onze site pakt vele uitdagingen tegelijk aan en verbetert de kwaliteit van bodem, water, lucht en ecosystemen. Via onze "proeftuin" proberen we onze bezoekers mee te nemen in een herstellende cultuur, een cultura cura.  Een plek waar mens, dier en een natuurlijke omgeving elkaar terug vinden, voeden, samenwerken en samen bestaan. Hier kent De Houtmeerschen zijn kracht als buiten-gewone plek van inspiratie, informatie en natuurlijke beleving. De waanzinnig knappe transformatie van oude stalinfrastructuur naar een levendig project ademt eigenzinnigheid, veelzijdigheid en begeestering. De site is continue in beweging, en floreert op het ritme van de seizoenen en de natuur. Ontworpen en beheerd volgens permacultuur-en voedselbosprincipes beweegt de omgeving richting herstel. Herstel in onszelf, onze omgeving en onze samenleving. Hier wordt gecultiveerd. Niet alleen eetbare oogst, maar ook de essenties die van deze plek een levendig paradijs maken voor zijn bezoekers, cursisten en ontelbare bewoners : gezonde bodem, zuivere lucht, drinkbaar water, diverse ecosystemen en verbinding.  Onze sterkte is dat we deze verschillende boodschappen uitdragen, en hiermee bijdragen aan een uitzonderlijke levenskwaliteit en eigen functionaliteit, en gelijktijdig richting geven aan een regeneratief en collectief toekomstbeeld.slangen
ONS VERHAAL VOEDT :
herstel & vitaliteit
autonomie & zelfvoorziening
een lokaal & gebiedsgerichte voedselstrategie
verbinding, betrokkenheid & samenwerking
terroir
Vitaal "terrein"
___________________________________
Ons voedend fundament

Wij delen een holistisch perspectief waarbij bodem, water, lucht en ecosystemen dragers zijn van informatie. Deze omgevingsinformatie "het terrein" genaamd, stuurt in belangrijke mate de fysiologie van plant, mens, dier en ecosystemen richting herstel, vitaliteit en gezondheid. Daarom geloven we sterk dat een vitale omgeving essentieel is voor de gezondheid en het algeheel welbevinden van mens, dier en ecosystemen. Met De Houtmeerschen streven we naar een vitale omgeving die op een regeneratieve manier voorziet in de basisbehoeften. We geloven in de verbindende kracht dat iedereen, binnen zijn actieradius, iets kan doen om bij te dragen aan een eetbare vitale regio. Daarom profileren we ons graag als versterker voor "HET TERREIN", een vitaal, verbindend en lokaal voedend ecosysteem.

De Houtmeerschen, als inspirerende locatie, geeft ruimte aan initiatieven die bijdragen aan een vitale omgeving. We richten ons op activiteiten die mens, natuur en landbouw in balans brengen en op een gezonde manier heruitvinden. Naast het aanbieden van een waanzinnig mooie buitenplek, wordt er via ons uitgebreid netwerk van regeneratieve experten ook ervaring en kennis overgedragen tijdens ondersteunende bijeenkomsten, workshops, events en rondleidingen. Zodat éénieder voldoende vervuld is met kennis en kunde om zelf aan de slag te gaan op zijn  "eigen terrein"


muur
Wij doen ons best om
______________________________________________

-zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn (grondstoffen, energie, oogst) en kringlopen te sluiten (organisch materiaal, water)
-in de ervaring te gaan met verschillende principes uit de herstellende landbouw (voedselbos, permacultuur, natural farming,...) en duurzame concepten
-de oogst van eigen terroir te verwerken tot lekkere en gezonde producten waarmee we onze bezoekers tijdens belevingsmomenten willen inspireren, begeesteren en sterken
-te verbinden met andere herstellende landbouwers, voedselbosbouwers, verwerkers, kennispartners
-bezoekers te enthousiasmeren om naar eigen mogelijkheden te investeren in een lokaal, voedend, vitaal biotoop en zo streekeigen identiteit te valideren


_________________________
Met beOes vzw beschikken we over een perceel landbouwgrond die we sinds 2020 samen met enkele buren omtoveren tot een oase van leven en vitaliteit. Vanuit het principe "al doende leren we" begonnen we "OES plan" beetje bij beetje samen uit te werken. We hebben een beeld voor ogen van hoe het stuk er binnen enkele jaren kan uitzien : bruisend van het leven met een diverse soortenrijkdom aan planten, heerlijke smaken, maar ook een habitat voor bijen en andere biodiversiteit. We houden ons niet strak aan een plan, maar observeren, voelen de plek en waar en wanneer nodig sturen we subtiel het ontwerp bij...naargelang de middelen, de krachten en de inzichten. Ontdek hoe fijn het is om één te zijn beOes. Als vrijwilliger BeOes werk je samen aan een vitale, gezellige en voedende buurt
en beleef je samen echte, unieke, avontuurlijke en smaakvolle buitenmomenten.

Interesse om als vrijwilliger kennis te maken met alle facetten van een voedselbos ?
  • Ontwerp, aanleg & beheer
  • Ecologie & diversiteit
  • Voedselbos-oogst, verwerking & proeverij

 
Terug naar de inhoud